20x Beste Healthcare Aandelen in 2024: Gezondheidszorg Aandelen voor Beleggers
13 januari 2024 
6 min. leestijd

20x Beste Healthcare Aandelen in 2024: Gezondheidszorg Aandelen voor Beleggers

Beleggen in de beste healthcare aandelen voor rendement in de gezondheidszorg? Beleggen in healthcare aandelen kan aantrekkelijk zijn vanwege de constante vraag naar gezondheidszorg, die relatief ongevoelig is voor economische cycli. Dit biedt stabiliteit en een potentieel voor gestage groei, vooral gezien de vergrijzende bevolking en technologische vooruitgang. Bovendien zijn veel bedrijven in deze sector innovatief, wat kan leiden tot aanzienlijke ontwikkelingen in nieuwe medicijnen en behandelingen.

Echter, de gezondheidssector kent ook nadelen. De hoge regelgevingsdruk en lange ontwikkelingstijden voor nieuwe producten kunnen risico's met zich meebrengen. De afhankelijkheid van patenten en de gevoeligheid voor politieke en economische veranderingen kunnen volatiliteit veroorzaken. Deze factoren maken het noodzakelijk om zorgvuldig onder

zoek te doen en een gediversifieerde beleggingsstrategie te hanteren als men overweegt te investeren in medische aandelen.

De 20 beste healthcare aandelen voor 2024

Hieronder de beste healthcare aandelen op basis van onze kwantitatieve beoordeling. De score is van 1 tot 5, waarbij 5 de hoogste ranking betekent. Factoranalyse beoordeelt een financieel aandeel op basis van waardering en groei tot aan momentum. Van alle healthcare aandelen uit de dataset, scoren onderstaande bedrijven het hoogste.

Let op: Dit is geen garantie op succes! Het is louter een indicator dat ze relatief gunstiger zijn gewaardeerd, of relatief sneller groeien, in vergelijking tot andere healthcare aandelen.

Wilt u naast aandelen ook investeren in niet-aandelen? Bekijk onze selectie aan beste vastgoedfondsen. Dit betreft Nederlandse vastgoedfondsen met betrouwbaar en stabiel dividend vanaf 6% tot 10%.

Aandelen gezondheidszorg 1. CASI Pharmaceuticals, Inc. (CASI)

 1. Factorscore: 4,99
 2. Beoordeling Wall Street: 4
 3. Marktkapitalisatie: ~$95.78M
 4. Cijfers: Waardering C+, Groei A-, Winstgevendheid C, Momentum A+, EPS Rev. A+

Aandelen gezondheidszorg 2. Myomo, Inc. (MYO)

 1. Factorscore: 4.99
 2. Beoordeling Wall Street: 4.5
 3. Marktkapitalisatie: ~$141.86M
 4. Cijfers: Waardering D, Groei B+, Winstgevendheid C+, Momentum A+, EPS Rev. A

Aandelen gezondheidszorg 3. Invivyd, Inc. (IVVD)

 1. Factorscore: 4,98
 2. Beoordeling Wall Street: 3.25
 3. Marktkapitalisatie: ~$431.65M
 4. Cijfers: Waardering B-, Groei A-, Winstgevendheid C-, Momentum A+, EPS Rev. A-

Aandelen gezondheidszorg 4. Gracell Biohealthcares Inc. (GRCL)

 1. Factorscore: 4,98
 2. Beoordeling Wall Street: 3.88
 3. Marktkapitalisatie: ~$958.96M
 4. Cijfers: Waardering D, Groei C, Winstgevendheid B, Momentum A+, EPS Rev. B

Aandelen gezondheidszorg 5. Fusion Pharmaceuticals Inc. (FUSN)

 1. Factorscore: 4,98
 2. Beoordeling Wall Street: 4.84
 3. Marktkapitalisatie: ~$698.72M
 4. Cijfers: Waardering D+, Groei B+, Winstgevendheid B-, Momentum A+, WPA-OV B+

Aandelen gezondheidszorg 6. BrainsWay Ltd. (BWAY)

 1. Factorscore: 4,98
 2. Beoordeling Wall Street: 4.75
 3. Marktkapitalisatie: ~$103.97M
 4. Cijfers: Waardering B-, Groei A, Winstgevendheid B, Momentum A+, WPA-Rev. A+

Aandelen gezondheidszorg 7. Third Harmonic Bio, Inc. (THRD)

 1. Factorscore: 4,98
 2. Beoordeling Wall Street: 4
 3. Marktkapitalisatie: ~$461.34M
 4. Cijfers: Waardering B-, Groei C, Winstgevendheid B, Momentum A+, EPS Rev. A+

Aandelen gezondheidszorg 8. Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX)

 1. Factorscore: 4.97
 2. Beoordeling Wall Street: 3.8
 3. Marktkapitalisatie: ~$1.88B
 4. Cijfers: Waardering C+, Groei C-, Winstgevendheid A-, Momentum A+, EPS Rev. A+

Aandelen gezondheidszorg 9. Sera Prognostics, Inc.

 1. Factorscore: 4.97
 2. Beoordeling Wall Street: 5
 3. Marktkapitalisatie: ~$209.33M
 4. Cijfers: Waardering C-, Groei C+, Winstgevendheid B-, Momentum A+, EPS Rev. B+

Aandelen gezondheidszorg 10.          Autolus Therapeutics plc (AUTL)

 1. Factorscore: 4.97
 2. Beoordeling Wall Street: 4.44
 3. Marktkapitalisatie: ~$1.15B
 4. Cijfers: Waardering D, Groei A-, Winstgevendheid C+, Momentum A+, WPA-Rev. C+

Medische aandelen 11. CVRx, Inc. (CVRX)

 1. Factorscore: 4.96
 2. Beoordeling Wall Street: 4.66
 3. Marktkapitalisatie: ~$687.12M
 4. Cijfers: Waardering D, Groei C+, Winstgevendheid C-, Momentum A+, WPA Opbrengst B+

Medische aandelen 12. Nkarta, Inc. (NKTX)

 1. Factorscore: 4.96
 2. Beoordeling Wall Street: 4.77
 3. Marktkapitalisatie: ~$305.23M
 4. Cijfers: Waardering B+, Groei A, Winstgevendheid B-, Momentum A+, WPA-Rev. A

Medische aandelen 13. ImmunityBio, Inc. (IBRX)

 1. Factorscore: 4.96
 2. Beoordeling Wall Street: 4
 3. Marktkapitalisatie: ~$3.48B
 4. Cijfers: Waardering C-, Groei A-, Winstgevendheid B, Momentum A+, EPS Rev. A+

Medische aandelen 14. TScan Therapeutics, Inc. (TCRX)

 1. Factorscore: 4.94
 2. Beoordeling Wall Street: 4.5
 3. Marktkapitalisatie: ~$285.99M
 4. Cijfers: Waardering C+, Groei B+, Winstgevendheid D, Momentum A+, WPA-OV B-

Medische aandelen 15. RxSight, Inc. (RXST)

 1. Factorscore: 4.93
 2. Beoordeling Wall Street: 4.62
 3. Marktkapitalisatie: ~$1.46B
 4. Cijfers: Waardering D, Groei A+, Winstgevendheid B-, Momentum A+, WPA-Rev. A+

Medische aandelen 16. Bioventus Inc. (BVS)

 1. Factorscore: 4.93
 2. Beoordeling Wall Street: 4
 3. Marktkapitalisatie: ~$420.38M
 4. Cijfers: Waardering C, Groei C, Winstgevendheid B, Momentum A+, EPS Rev. A

Medische aandelen 17. NeuroPace, Inc. (NPCE)

 1. Factorscore: 4.92
 2. Beoordeling Wall Street: 4.16
 3. Marktkapitalisatie: ~$262.84M
 4. Cijfers: Waardering D+, Groei C, Winstgevendheid C+, Momentum A+, WPA Opbrengst A+

Medische aandelen 18. ESSA Pharma Inc. (EPIX)

 1. Factorscore: 4.92
 2. Beoordeling Wall Street: 4.75
 3. Marktkapitalisatie: ~$312.97M
 4. Cijfers: Waardering C+, Groei C-, Winstgevendheid B, Momentum A+, WPA Opbrengst C+

Medische aandelen 19. Aveanna Healthcare Holdings Inc.

 1. Factorscore: 4.92
 2. Wall Street-rating: 2.87
 3. Marktkapitalisatie: ~$551.22M
 4. Cijfers: Waardering B-, Groei A+, Winstgevendheid C+, Momentum A+, WPA-Rev. C-

Medische aandelen 20. Orchard Therapeutics plc (ORTX)

 1. Factorscore: 4.92
 2. Beoordeling Wall Street: 3
 3. Marktkapitalisatie: $373M
 4. Cijfers: Waardering C, Groei B, Winstgevendheid D, Momentum A, WPA-Rev. C

Dit zijn de beste healthcare aandelen voor 2024 voor de korte termijn van 6 tot 12 maanden op basis van factoranalyse. Investeer een klein bedrag in ieder beste vastgoedaandeel, tot maximaal 1% per investering, indien u risico wilt spreiden. Let er op dat deze medische aandelen geselecteerd zijn mede op basis van hun momentum. Momentum is een sterke indicator voor korte termijn prestaties, maar niet voor de lange termijn.

Tip: naast onze analyses kunt u ook gratis onze vastgoed tools downloaden. Hier vindt u interessante informatie zoals een portfolio voor hoger rendement met investeren in vastgoed.

Tot slot: wij delen onze kennis met u zonder verwachtingen. Wij vragen geen geld. Wilt u ons toch belonen zonder veel moeite en kosten? Dan kunt u een gratis account aanmaken via een van deze vastgoed brokers, of u kunt via onze website een gratis brochure downloaden van een van de voorgestelde vastgoedfondsen. Dit kost u geen geld, en in ruil daarvoor ontvangen wij een kleine vergoeding.

Kenmerken van Healthcare stocks

De gezondheidszorgsector onderscheidt zich door een constante stroom van innovaties en technologische ontwikkelingen. Deze dynamiek biedt aanzienlijke groeikansen voor bedrijven die vooroplopen in de ontwikkeling van revolutionaire behandelingen en nieuwe technologieën. Aan de andere kant speelt de invloed van wereldwijde gezondheidscrises, zoals pandemieën, een belangrijke rol in deze sector. Dergelijke crises kunnen zowel positieve als negatieve effecten hebben: ze kunnen de vraag naar bepaalde medicijnen of vaccins doen toenemen, maar tegelijkertijd kunnen ze ook leiden tot verstoringen in de toeleveringsketens. Dit dubbelsnijdend zwaard maakt de gezondheidszorgsector tot een uniek en dynamisch investeringsgebied.

Healthcare aandelen, die bedrijven in de gezondheidszorgsector vertegenwoordigen, hebben een aantal onderscheidende kenmerken:

 • Niet-cyclisch van aard: Gezondheidszorg is een basisbehoefte, dus de vraag naar gezondheidszorgproducten en -diensten is relatief ongevoelig voor economische schommelingen. Dit maakt healthcare aandelen doorgaans minder cyclisch vergeleken met andere sectoren.
 • Hoge Onderzoek- en Ontwikkelingskosten (R&D): Bedrijven in deze sector, vooral degenen die betrokken zijn bij biotechnologie of farmaceutische producten, hebben vaak hoge R&D-uitgaven. Deze investeringen zijn nodig voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en technologieën.
 • Regelgevingsrisico’s: De gezondheidszorgsector is sterk gereguleerd. Wijzigingen in overheidsbeleid of regelgevingskaders kunnen een significante impact hebben op de bedrijfsvoering en de winstgevendheid van deze bedrijven.
 • Lange Productontwikkelingscycli: Vooral in de biotech- en farmaceutische industrie kunnen de cycli voor productontwikkeling lang zijn, vaak met jaren van klinische proeven voordat een product kan worden goedgekeurd.
 • Invloed van Patenten: De levenscyclus van een product in de gezondheidszorg is vaak gekoppeld aan patentbescherming. Wanneer een patent afloopt, kunnen generieke concurrenten de markt betreden, wat de inkomsten van het originele product kan beïnvloeden.
 • Gevoeligheid voor Gezondheidszorgbeleid: Veranderingen in gezondheidszorgbeleid, zoals wijzigingen in ziektekostenverzekeringen, Medicare en Medicaid, kunnen de vraag en de winstgevendheid van bedrijven in de gezondheidszorg beïnvloeden.
 • Demografische Trends: Een vergrijzende bevolking in veel landen kan leiden tot een hogere vraag naar gezondheidszorgproducten en -diensten, wat gunstig kan zijn voor bedrijven in deze sector.
 • Dividenduitkering: Veel gevestigde bedrijven in de gezondheidszorgsector hebben een stabiele kasstroom en keren regelmatig dividenden uit, wat ze aantrekkelijk maakt voor

Voordelen en nadelen van beleggen in de gezondheidssector

Beleggen in de gezondheidssector kan zowel voordelen als nadelen hebben, afhankelijk van verschillende factoren zoals marktomstandigheden, individuele bedrijfsprestaties en bredere economische trends. Hier zijn enkele van de voornaamste voordelen en nadelen:

Voordelen

 • Stabiliteit en Weerstand tegen Recessie: De gezondheidszorg is een essentiële dienst, dus de vraag blijft relatief constant, zelfs tijdens economische neergang. Dit maakt beleggingen in de gezondheidszorg vaak stabieler en minder gevoelig voor economische cycli.
 • Groeipotentieel: Door de vergrijzing van de bevolking en technologische vooruitgang is er een toenemende vraag naar gezondheidszorgdiensten en -producten, wat kan leiden tot significante groeikansen voor bedrijven in deze sector.
 • Innovatie en Technologische Vooruitgang: De gezondheidssector is vaak aan de voorhoede van wetenschappelijke en technologische innovatie, wat kan leiden tot baanbrekende producten en behandelingen met potentieel hoge winstmarges.
 • Diversificatie: Beleggen in gezondheidszorg kan diversificatie bieden binnen een beleggingsportefeuille, aangezien de prestaties van deze sector vaak niet direct gecorreleerd zijn met die van andere sectoren.

Nadelen

 • Hoge Regelgevingsdruk: De gezondheidssector staat onder strenge regelgeving, wat kan leiden tot onzekerheid en risico's. Veranderingen in wetgeving of beleid kunnen grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid van bedrijven in deze sector.
 • Risico's Verbonden aan Onderzoek en Ontwikkeling (R&D): De ontwikkeling van nieuwe medicijnen en technologieën vereist vaak aanzienlijke investeringen in R&D, met een onzekere uitkomst. Het falen van klinische proeven of het niet verkrijgen van regelgevende goedkeuringen kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen.
 • Lange Ontwikkelingstijden: De ontwikkeling en goedkeuring van nieuwe gezondheidsproducten kan jaren duren, wat betekent dat het lang kan duren voordat investeringen vruchten afwerpen.
 • Ethische en Maatschappelijke Overwegingen: De gezondheidszorgsector kan gevoelig zijn voor ethische kwesties, zoals prijszetting van medicijnen en toegang tot zorg. Dit kan leiden tot maatschappelijke kritiek en druk op de bedrijven in deze sector.
 • Afloop van Patenten: Veel farmaceutische bedrijven zijn afhankelijk van patentbescherming voor hun producten. Wanneer patenten aflopen, kunnen generieke concurrenten de markt betreden, wat de inkomsten en winstgevendheid kan verminderen.
 • Gevoeligheid voor Politieke en Economische Veranderingen: Gezondheidszorg is vaak onderwerp van politieke discussie, vooral in landen met grote publieke zorgstelsels of aanhoudende hervormingen. Dit kan leiden tot onzekerheid en volatiliteit in de sector.

Alhoewel beleggen in de gezondheidszorg aantrekkelijke groeimogelijkheden en stabiliteit kan bieden, moeten beleggers zich ook bewust zijn van de unieke risico's en uitdagingen die deze sector met zich meebrengt

Conclusie over beleggen in gezondheids aandelen

Healthcare aandelen kunnen zorgen voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille vanwege hun niet-cyclische aard, maar ze brengen ook specifieke risico's en uitdagingen met zich mee, zoals hoge R&D-kosten, regelgevingsrisico's en lange productontwikkelingscycli.

Over het algemeen is het verstandig om een klein deel van uw portfolio toe te wijden aan beleggingen in de gezondheidssector. Medische aandelen kunnen over het algemeen sneller groeien dan traditionele bedrijven. Maar omwille de hogere risico’s en volatiliteit dient u uiterst zorgvuldig onderzoek te verrichten.

Een laatste disclaimer: dit artikel bevat geen beleggingsadvies en dient louter ter inspiratie.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen