7 gezakte aandelen van sterke bedrijven: Gedaalde aandelen in 2024
03 februari 2024 
7 min. leestijd

7 gezakte aandelen van sterke bedrijven: Gedaalde aandelen in 2024


In de aflevering van vandaag duiken we in de fascinerende wereld van de beursdynamiek, waarbij we ons met name richten op zeven gezakte aandelen die recentelijk een significante neergang hebben doorgemaakt. De reis door deze gezakte aandelen gaat niet alleen over het observeren van hun huidige staat, maar ook over het begrijpen van de ingewikkelde factoren die hebben geleid tot hun gezakte aandelenkoers. Terwijl we door deze analyse navigeren, is het cruciaal om te onthouden dat beleggen in (dalende) aandelen een genuanceerde aanpak vereist, vooral als het gaat om aandelen die momenteel ondermaats presteren.

Hoe te beleggen in gezakte aandelen

Laten we het eerst hebben over de allure en mogelijke valkuilen van beleggen in aandelen die zijn gedaald. Het concept van laag kopen en hoog verkopen is aantrekkelijk voor veel beleggers, maar het komt met zijn eigen uitdagingen. Een veelgemaakte fout is het te vroeg kopen van aandelen tijdens hun daling, in afwachting van een snelle opleving die misschien uitblijft. Dit kan leiden tot lange periodes van stagnerende investeringen of, erger nog, verdere verliezen. Daarom is een strategische aanpak, met zowel technische analyse als een goed begrip van de intrinsieke waarde van een aandeel, essentieel voor een goede timing van je belegging.

Hoe beleggen in gezakte aandelen? Koop gezakte aandelen van sterke bedrijven met lange termijn groei, wanneer haar aandelen onder de intrinsieke waarde liggen én er een nieuwe positieve trend met momentum ontstaat.

Als je deze risico's niet wilt nemen, of de tijd er niet voor hebt, kan je uiteraard ook passief investeren in de beste vastgoedfondsen.

Gezakte aandelen 1. BMY

Het gezakte aandeel Bristol-Myers Squibb komt in deze context naar voren als een overtuigende casestudy. Deze farmaceutische reus heeft zijn aandelenkoers aanzienlijk zien dalen ten opzichte van zijn all-time high. Op het eerste gezicht zou de daling een koopkans kunnen betekenen, vooral voor dividendbeleggers. Het dividendrendement van het aandeel, gekoppeld aan een historisch patroon van dividendgroei, maakt het aantrekkelijk. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de signalen gemengd zijn. Hoewel de waarderingscijfers van het bedrijf gunstig lijken, met een koers-winstverhouding die wijst op potentiële onderwaardering, zijn het momentum en de groeivooruitzichten van het aandeel minder bemoedigend.

Een analyse van het aandeel door verschillende lenzen, waaronder sector- en sectorranglijsten en EPS-herzieningen op de korte termijn, suggereert een voorzichtige aanpak. Het potentieel voor waarde op lange termijn bestaat, maar het hangt af van het vermogen van het bedrijf om de huidige uitdagingen aan te gaan, waaronder een concurrerend farmaceutisch landschap en de noodzaak om de medicijnpijplijn te versterken voor toekomstige groei.

Bristol-Myers Squibb, een farmaceutische titaan, is een interessant geval met zijn aanzienlijke daling ten opzichte van de hoogste koersen ooit. Het bedrijf trok de aandacht van dividendgerichte beleggers vanwege zijn aantrekkelijke rendement en consistente geschiedenis van dividendgroei in 34 jaar. De waardering van het bedrijf lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk met een lage koers-winstverhouding, wat wijst op een potentiële onderwaardering. De prestaties van het aandeel worden echter ontsierd door een zwak momentum en uitdagende groeivooruitzichten, vooral in de fel concurrerende farmaceutische industrie waar innovatie en een sterke pijplijn van het grootste belang zijn. De gemengde signalen vanuit verschillende analyseperspectieven, waaronder sector- en sectorclassificaties en EPS-herzieningen op korte termijn, onderstrepen de complexiteit van de beoordeling van het werkelijke beleggingspotentieel.

Gezakte aandelen 2. PFE

Als we onze aandacht richten op het gevallen aandeel Pfizer, een andere farmaceutische gigant, zien we een andere reeks omstandigheden. Het aandeel Pfizer heeft ook te maken gehad met neerwaartse druk, maar de redenen en implicaties zijn anders dan bij Bristol-Myers Squibb. Het einde van de COVID-19 pandemiecrisis heeft geleid tot een evaluatie van de aandelen van het bedrijf, waarbij beleggers de winstgevendheid en groeivooruitzichten nauwlettend in de gaten houden. Net als bij Bristol-Myers Squibb moet de aantrekkingskracht van Pfizer worden afgewogen tegen zijn vermogen om te innoveren en een robuuste pijplijn van medicijnen te onderhouden.

Pfizer, een andere farmaceutische gigant, heeft een terugval doorgemaakt nu de onmiddellijke crisis van COVID-19 wegebt, wat beleggers ertoe aanzet om de waardering van het bedrijf te heroverwegen. Ondanks een sterk winstgevendheidsprofiel wijzen de groei- en momentumindicatoren van Pfizer op voorzichtigheid. De toekomstige prestaties van het aandeel hangen af van het vermogen van het bedrijf om zijn pijplijn van medicijnen te ondersteunen en te navigeren door de marktdynamiek na de pandemie. De vergelijking tussen Pfizer en Bristol-Myers Squibb benadrukt de genuanceerde overwegingen die nodig zijn bij het evalueren van farmaceutische aandelen, waarbij fundamentele sterke punten van bedrijven moeten worden afgewogen tegen sectorspecifieke uitdagingen en groeivooruitzichten.

Gezakt aandeel 3. LVMH

Bij het bekijken van andere aandelen, zoals LVMH en International Flavors & Fragrances, blijft het thema van voorzichtig optimisme in het licht van de marktturbulentie bestaan. LVMH, met zijn sterke merkenportefeuille en wereldwijde aanwezigheid, is een geval waarin de daling van het aandeel kan worden gezien als een tijdelijke tegenslag en een potentiële koopkans biedt voor mensen met een langetermijnperspectief.

LVMH onderscheidt zich in de sector van luxegoederen als een bedrijf van hoge kwaliteit waarvan het aandeel is gedaald. De robuuste merkenportefeuille en de sterke winstgevendheid van het bedrijf, waaronder een indrukwekkend rendement op eigen vermogen, wijzen op een veerkrachtig bedrijfsmodel. De waardering van het aandeel vereist echter een zorgvuldige afweging van de toekomstige groeivooruitzichten en de gevoeligheid van de luxemarkt voor economische cycli. De analyse van de financiële gezondheid van LVMH, met inbegrip van de dynamiek van de kasstroom en de kapitaaluitgaven, is cruciaal voor de beoordeling van het potentieel voor een opleving en waardecreatie op lange termijn.

Gezakt aandeel 4. IFF

International Flavors & Fragrances, dat wordt geconfronteerd met uitdagingen in zijn volwassen marktpositie, vereist een meer kritische benadering, waarbij het belang van inzicht in de fundamentele sterke punten en marktpositie van een bedrijf wordt benadrukt.

International Flavors & Fragrances (IFF) vertegenwoordigt een ander scenario, dat actief is in een volwassen industriefase en geconfronteerd wordt met een aanzienlijke neergang. De waarderingscijfers van het aandeel, zoals de hoge koers-winstverhouding en koers-boekverhouding, schetsen een beeld van een bedrijf op een kruispunt, waarbij het dividendrendement aantrekkelijk is voor inkomstengerichte beleggers. De sleutel tot IFF's beleggingscase ligt in het begrijpen van de strategische initiatieven die worden genomen om toekomstige groei te stimuleren, waaronder innovaties in de ontwikkeling van smaken en parfums en potentiële marktexpansies.

Gevallen aandeel 5. ALB

Albemarle, gekoppeld aan de cyclische lithiummarkt, onderstreept de volatiliteit die gepaard gaat met grondstoffenaandelen. De daling van het aandeel weerspiegelt de bredere marktonzekerheden die van invloed zijn op de lithiumsector, waarbij technische analyse wijst op een voorzichtige benadering bij het betreden van de markt. De toekomst van het bedrijf hangt af van de dynamiek van de lithiummarkt en het vermogen van Albemarle om in te spelen op de groeiende vraag naar elektrische voertuigen en oplossingen voor energieopslag. De beoordeling van de langetermijnvooruitzichten van Albemarle vereist een diepgaande duik in de vraag- en aanbodfactoren van de lithiummarkt en in de operationele efficiëntie en groeistrategieën van het bedrijf.

Het geval van het gevallen aandeel Albemarle benadrukt de volatiele aard van cyclische aandelen, vooral als ze gekoppeld zijn aan grondstoffenmarkten zoals lithium. De prestaties van het aandeel herinneren ons eraan dat beleggen in dergelijke bedrijven riskant is en veel oplevert, en dat timing en inzicht in de markt cruciaal zijn voor succes.

Gedaald aandeel 6. BABA

Op het gebied van technologie en e-commerce is het verhaal van Alibaba bijzonder intrigerend. De aanzienlijke daling van het aandeel, te midden van druk van de regelgeving en marktonzekerheden, stelt beleggers voor een dilemma. De aantrekkingskracht van Alibaba's onderliggende kracht en zijn potentieel voor toekomstige groei moeten worden afgewogen tegen de risico's die gepaard gaan met regelgevende uitdagingen en het bredere geopolitieke landschap.

De situatie van Alibaba is exemplarisch voor de complexiteit van beleggen in Chinese aandelen, waarbij de druk van de regelgeving en de geopolitieke spanningen een schaduw werpen over de aantrekkelijkheid van het bedrijf als belegging. Ondanks de sterke bedrijfsfundamentals en significante marktaanwezigheid is het aandeel Alibaba getroffen door factoren die verder gaan dan de traditionele financiële parameters, wat duidelijk maakt hoe belangrijk het is om de regelgeving en het politieke landschap te begrijpen als je in dergelijke markten belegt.

Gezakte aandelen 7. YUMC

Yum China Holdings is een intrigerend geval onder de gevallen aandelen en laat de complexiteit zien van beleggen in bedrijven die actief zijn op de volatiele Chinese markt. Als belangrijke speler in de fastfoodsector opereert Yum China onder de paraplu van Yum! Brands en beschikt over een sterke portefeuille met bekende namen als KFC en Pizza Hut. Ondanks zijn solide merkaanwezigheid en een strategie die gericht is op expansie en het benutten van zijn sterke merkwaarde, zijn de aandelen van Yum China aanzienlijk gedaald.

De daling van de aandelenkoers van Yum China kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waarvan de bredere context van economische en regelgevende uitdagingen voor bedrijven in China niet de minste is. Deze daling is vooral schrijnend gezien de inspanningen van het bedrijf om zijn winkelnetwerk uit te breiden en zijn menu-aanbod te innoveren om tegemoet te komen aan de veranderende smaak van Chinese consumenten. Ondanks deze inspanningen is het beleggerssentiment getemperd door de overkoepelende onzekerheden in de Chinese regelgeving en de mogelijke gevolgen voor bedrijven die in het land actief zijn.

De situatie van Yum China wordt nog verergerd door de operationele uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, waaronder het navigeren door de herstelfase na de pandemie en het aanpakken van de concurrentie in een zeer concurrerende markt. Deze factoren vereisen een zorgvuldige analyse van het vermogen van het bedrijf om de groei en winstgevendheid te handhaven in het licht van deze tegenwind.

De beleggingsanalyse van fallen stock Yum China moet daarom rekening houden met zowel de micro- als de macro-economische variabelen die van invloed zijn op het bedrijf. Aan de ene kant suggereren de sterke merkenportefeuille, de voortdurende winkelexpansie en de operationele initiatieven van het bedrijf een potentieel voor groei en veerkracht. Aan de andere kant vormen de externe druk van onzekerheden in de regelgeving en de bredere economische omgeving in China risico's die de toekomstige prestaties kunnen beïnvloeden.

Beleggers die Yum China beschouwen als een potentiële beleggingskans moeten deze concurrerende factoren tegen elkaar afwegen. De daling van het aandeel kan een koopkans zijn als men gelooft in de groeivooruitzichten van het bedrijf op lange termijn en in zijn vermogen om de uitdagingen van de Chinese markt het hoofd te bieden. Dit vereist echter een geloof in de strategische richting van het bedrijf en een grondig begrip van de risico's, vooral die in verband met spanningen op het gebied van regelgeving en geopolitieke spanningen.

Samengevat weerspiegelt het aandeel Yum China de bredere uitdagingen en kansen van beleggen in China. Hoewel het bedrijf sterke fundamentals en een duidelijke groeistrategie heeft, worden de prestaties en de aandelenwaardering aanzienlijk beïnvloed door externe factoren waar het bedrijf geen invloed op heeft. Dit onderstreept het belang van een genuanceerde benadering van beleggen in Chinese aandelen, waarbij inzicht in het bredere economische en politieke landschap net zo belangrijk is als het analyseren van de financiële gezondheid en marktstrategie van het bedrijf.

Tot slot biedt de reis langs deze zeven gevallen aandelen waardevolle lessen voor beleggers. Het kan verleidelijk zijn om zwakke aandelen te kopen, maar het vereist een gedisciplineerde aanpak die niet alleen rekening houdt met de huidige prijs van het aandeel, maar ook met de onderliggende fundamenten, de marktpositie en de bredere economische en regelgevende omgeving. Terwijl we het steeds veranderende landschap van de aandelenmarkt blijven verkennen, kan het belang van onderzoek, geduld en strategisch denken niet genoeg benadrukt worden.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen