Duurzame Energie

Beste duurzame lezer, de ontwikkeling van duurzame energie is in volle gang. En goed ook. Dankzij duurzame energie kunnen we minder CO2 uitstoten. Het is de ontwikkeling van schone energie vs. de vervuilende energiebronnen zoals fossiele brandstoffen. Aan de andere kant is niet alle schone energie even “schoon”. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen wij bijdragen aan duurzame energie?

Het doel van dit artikel is om je inzicht te geven hoe je duurzame energie kan inzitten in ons leven. Op die manier dragen we direct bij een schonere wereld.

Iedereen wilt wel duurzamer leven, maar niet iedereen wilt hier meer geld aan kwijt zijn. Uniek aan onze aanpak is om inzicht te geven over hoe duurzaamheid kan leiden tot méér geld. In dit scenario blijft geen argument overeind om niet te verduurzamen!

Producten op basis van duurzame energie

Hieronder vind je uitleg over verschillende soorten duurzame energie. Informatief. Echter niet altijd even praktisch. Wel praktisch, is het kopen van producten op basis van duurzame energie. Meest toegankelijk zijn huishoudelijke producten die duurzame energie opwekken. Bepaalde energiestromen, zoals zon en wind, zijn gratis. Door producten te kopen die werken op deze energiesoort, draag je direct bij aan een betere wereld.

Meer weten? Lees hier alles over duurzame producten

Investeren in duurzame energie

duurzame energie investeren

Naast het kopen van producten is er een tweede manier om te profiteren. Investeren in duurzame energie stimuleert niet alleen de ontwikkeling daarvan. Net als bij het kopen van producten, geef je vanuit een investering geld aan bedrijven die werken aan duurzame energie. Hoe meer mensen investeren, hoe goedkoper het bedrijf kapitaal kan aantrekken. Dit goedkope kapitaal kan worden ingezet voor innovatie en productverbeteringen. Dergelijke efficiëntie leidt op de lange termijn tot goedkopere duurzame energie.

Het investeren in duurzame energie is een opwaartse spiraal van positieve voortgang. En bovendien kan jij er financieel op vooruitgaan dankzij de juiste beslissingen.

Meer weten? Lees hier alles over duurzaam investeren. Voor positief rendement én bijdragen aan schonere wereld!

5 Soorten duurzame energie

soorten duurzame energie

Er zijn verschillende soorten duurzame energie. De een is meer ontwikkeld dan de ander. Sommige hebben reeds winstgevende commerciële toepassingen. Anderen kunnen nog niet zonder subsidiering. Ook is er verschil in opbrengst. Hoe hoger de effectieve opbrengst, hoe efficiënter de schone energiebron. Op termijn leidt dit tot extra CO2-reductie. Een voorbeeld hiervan zijn zonnepanelen die steeds efficiënter worden.

Dit zijn de verschillende soorten duurzame energie:

  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Hydro-elektriciteit (waterkracht)
  • Getijdenenergie (tidal energy)
  • Groene waterstof
  • Biomassa

Bepaalde soorten duurzame energie zijn in gevorderd stadium. Zo is er gelukkig een sterke opmars in zonne-energie. Zij heeft momenteel ook de grootste potentie, omdat dit type schone energie efficiënt kan worden gewonnen. 

Groene waterstof heeft eveneens grote potentie. Zij is een schone energiebron voor zware voertuigen en industriële machineparken. Een nadeel is echter wel dat groene waterstof andere schone energiebronnen vereist, zoals wind- en zonne-energie. Zonder dit, spreken we over grijze waterstof.

Zoals aangegeven is het mogelijk om te investeren in alle duurzame energiebronnen. Wil je weten hoe en waar je kan beginnen?

Lees hier het stappenplan voor duurzaam beleggen.

Duurzame energiebron: Windenergie

duurzame windenergie

Er zijn drie soorten windenergie:

  • Offshore windenergie
  • Centrale windenergie (vanuit utility naar huizen)
  • Directe windenergie (direct naar huizen)

Offshore windenergie is circa twee keer zo duur als windmolens op het land. Dit laatste heeft echter het nadeel dat het in het zicht staat en gevaarlijk kan zijn voor vogels. Daarnaast is er nog directe windenergie. Hierbij kan je denken aan directe toevoer van windenergie naar huizen (zoals met zonnepanelen). Een andere vorm is een kleine windmolen aanschaffen voor thuis. Zo’n kleine windmolen kan je bevestigen in de tuin of op het dak. Zij levert energie op wanneer de wind waait. Dit kan zowel overdag als ’s nachts. 

Helaas is windenergie niet de meest efficiënte soort van duurzame energie. Desalniettemin is het een goede aanvulling. Onderaan de streep duurder, maar het is immers nodig (de wereld heeft veel energie nodig). Bovendien geeft windenergie het voordeel dat zij ook ’s nachts, zonder zon, energie opwekt. 

Duurzame energiebron: Zonne-energie

duurzame zonne-energie

Zonne-energie is de meest efficiënte vorm van groene energie op dit moment. Het is tevens een schone energiebron die kan worden ingezet in huishoudens. Hierdoor kunnen wij als consument direct bijdragen. Een voorbeeld van dergelijke producten zijn natuurlijk zonnepanelen. Zonnepanelen wekken niet alleen gratis energie op. Op de lange termijn is het ook een winstgevende investering. 

Het kopen van zonnepanelen als consument is belangrijk. Wek groene energie op. Verbruik deze energie vooral op momenten dat de zon schijnt. Zo kan je de vaatwasser en wasmachine aanzetten op zonnige tijden. Daarnaast kan je energiezuinige apparaten kopen die werken op basis van zonne-energie. Denk aan een elektrische kookplaat, een elektrische kachel, en ook een elektrische auto of elektrische scooter. Laad op wanneer de zon sterk schijnt, zodat de zonne-energie direct wordt afgenomen. Dat is de beste vorm van duurzame energie.  

Het kopen van zonnepanelen is de beste keuze. Heb je dit geld niet? Ook dan bestaan er manieren. Zo kan je bijvoorbeeld zonnepanelen huren. Dit vergt geen investering op voorhand, maar je betaalt terug middels de energieopwekking. Klik hier voor meer informatie.

Tot slot is het nuttig om energiezuinige huishoudapparaten te kopen. Zonne-energie kan dan wel gratis zijn, maar verspilling is zonde. Immers, de zonne-energie die je overhoudt gaat terug naar het energienetwerk. Hier kunnen andere huishoudens gebruik van maken. En jij krijgt betaalt voor hetgeen je overhoudt. 

Een mooi initiatief van duurzame huishoudapparaten is BlueMovement

Duurzame energiebron: Hydro- en getijdenelektriciteit

Hydroeletrictity is een vorm van groene energie waarbij men de kracht van het water gebruikt. Dit gebeurt door middel van dammen. Water loopt door de dam “gedrukt” en generatoren zetten deze krachtige beweging om in energie. Deze techniek is al relatief oud. Denk bijvoorbeeld aan de watermolens die men inzet in sterke waterstromingen. 

Een meer nieuwe vorm van duurzame energie is getijden-elektriciteit. Ook wel Tidal Energy genoemd. Deze soort van duurzame energie houdt in dat energie word opgewekt middels de krachtige beweging van getijden. De onderwaterstroming kan, net als bij hydro-elektriciteit, worden omgezet tot een duurzame energiebron. Een voordeel is dat zij dag en nacht energie kan leveren. 

Op dit moment is getijden-elektriciteit nog niet ver genoeg ontwikkeld. Dit is vooral omdat het op dit moment geen effectieve energiebron is. Er zijn beperkt aantal locaties om energie opwek te creëren. Het is een kostbare activiteit. En de installaties kunnen schadelijk zijn voor het leven in de zee. 

Duurzame energiebron: Groene waterstof

bijdragen aan waterstof energie

Waterstof is in potentie een grote duurzame energiebron. Er zijn meerdere voordelen aan waterstof, waardoor het deels substituut is voor fossiele brandstoffen. Zo is waterstof, net als olie, vloeibaar. Het zou via dezelfde infrastructuur kunnen worden getransporteerd (denk aan silowagens en pijpleidingen). 

Er zijn verschillende soorten waterstof. De productie ervan gebeurt op basis van elektrolyse. Groene waterstof, gemaakt van schone energie (zon en wind), is het meest duurzaam. Grijze waterstof is minder duurzaam, omdat zij wordt geproduceerd op basis van aardgas. De beste vorm is groene waterstof, maar zij is momenteel ook erg kostbaar. Derhalve is er een middenweg genaamd blauwe waterstof. Blauwe waterstof wordt geproduceerd op zowel aardgas als schone energiebronnen. Volgens Change.inc zou blauwe waterstof de transitie (naar groene waterstof) in gang kunnen zetten.  

Deze stimulans is hard nodig. Op dit moment is groene waterstof namelijk niet zo efficiënt en daarmee kostbaar. Immers, het moet worden opgewerkt op basis van schone energie. Dit betekent energieverlies (een huis kan ook worden gevoed met dezelfde energie). Bovendien betekent deze tussenstap hogere kosten, omdat schone energie momenteel duurder is dan niet-duurzame brandstoffen.

De waterstoftransitie is van groot belang. Meerdere instituties schatten in dat waterstof van essentieel belang is voor de wereldwijde energieverbruik in 2050. 

Hoe kunnen wij hieraan bijdragen? 

Op dit moment is dat lastig. Het is vooral een aangelegenheid van overheden. Wat wij kunnen doen is geld investeren in waterstofbedrijven, opdat hun goedkoop kapitaal kunnen inzetten voor productontwikkeling en innovatie. Dit is echter niet zonder risico’s, omdat het rentabiliteit van waterstofbedrijven nog onzeker is. Wellicht is het daarom slimmer om zonne- en windenergie te blijven stimuleren (zie boven). Op de lange termijn zullen daarmee energiekosten dalen. Een lagere prijs zou productie van groene waterstof ook goedkoper maken.

Duurzame energiebron: Biomassa

Biomassa energie ontstaat vanuit het verbranden van biologische materialen zoals hout, planten en compost materiaal. Dit “natuurlijke afval” fungeert als brandstof voor energie opwek. Het kan ook worden omgezet tot biobrandstoffen. Biomassa is duurzamer dan fossiele brandstoffen. Het is echter wel minder duurzaam dan wind- en zonne-energie. Dit komt doordat er broeikasgassen vrijkomen gedurende het verbranden van biologisch materiaal. En dit leidt tot minder CO2 reductie dan alternatieve schone energiebronnen.

Als consument kan je bijdragen aan biomassa energie. Dit kan op verschillende manieren. Een praktisch voorbeeld is het beginnen met zelf composteren. Dit kan energie besparen en de afvalberg verkleinen. Doe het echter wel op de juiste manier. Bij verkeerd composteren leidt het juist tot toename van broeikasgassen. 

Een andere optie is door te investeren in projecten voor biomassa. Via crowdfunding-platformen bieden ondernemers haar projecten aan. Zo komt er regelmatig een boer langs die een biomassacentrale wilt installeren. Hij/zij heeft echter niet genoeg kapitaal, en wilt dit verweren middels crowdfunding. Het voordeel voor ons is dat we rendement kunnen realiseren én direct bijdragen aan duurzaamheid. Het nadeel is dat dergelijke projecten niet zonder risico zijn. De kunst is dan ook om voldoende spreiding aan te brengen. En investeer alleen met geld dat je 100% kan missen.

Duurzame energiebron: Kernenergie

Kernenergie (nuclear power) is een zeer efficiënte vorm van energie verwekken. Maar is kernenergie een duurzame energiebron? Over het algemeen wordt kernenergie niet beschouwd als duurzame energie. Er zijn hiertoe twee redenen. De belangrijkste reden is dat het proces van kernenergie leidt tot nucleair afval. Dit afval is bijzonder slecht voor het milieu en dient veilig (diep onder water) worden opgeborgen. Een andere reden is dat het productieproces uranium als brandstof nodig heeft. Dit type brandstof wordt niet gezien als duurzaam, omdat de toevoer beperkt is. 

Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten!

Berichten over Duurzame Energie:
Hernieuwbare Energiebronnen Gebruiken in ons Leven | DuurzaamProducten.nl
0
Hernieuwbare Energiebronnen Gebruiken in ons Leven | DuurzaamProducten.nl
Hernieuwbare Energiebronnen Gebruiken in ons Leven | DuurzaamProducten.nl