Hernieuwbare Energiebronnen Gebruiken in ons Leven | DuurzaamProducten.nl
02 maart 2023 
5 min. leestijd

Hernieuwbare Energiebronnen Gebruiken in ons Leven | DuurzaamProducten.nl

Hernieuwbare energiebronnen zijn een noodzaak hier en nu. Maar wat zijn ze? En hoe passen we ze toe in ons leven? Hier vind je alles wat je nodig hebt om te beginnen. Lees verder voor meer informatie!

Waarom is het belangrijk om te investeren in hernieuwbare energiebronnen?

De wetenschap heeft enorme stappen gezet om het leven van de nu 8 miljard mensen op aarde in stand te houden. De uitdaging is om die economische groei voort te zetten zonder de natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben in gevaar te brengen.

Als we dit doel willen bereiken, moeten we ons afvragen hoe efficiënt we energie op de planeet en in onze huizen gebruiken. Een duurzame woning bouwen is niet alleen goed voor het milieu. Het kan op termijn ook enorm veel geld besparen.

Hernieuwbare energiebronnen zijn ongetwijfeld essentieel. Ze stellen ons in staat de uitstoot van schadelijke gassen naar de planeet als gevolg van traditionele vervuilende energiebronnen (kolen, olie, etc.) te stoppen.

Tegenwoordig is investeren in hernieuwbare energiebronnen een teken van duurzaamheid voor de planeet, sociale verantwoordelijkheid en energiebesparing. Het heeft jaar na jaar geleid tot lagere prijzen voor dit soort schone energie, die steeds dichter bij het publiek komen te staan.

Steeds meer mensen beginnen met duurzaam beleggen.

Hernieuwbare energiebronnen verdienen het om je erin te verdiepen, toch?

Laten we er meer over leren!

Hernieuwbare energiebronnen

Er zijn verschillende soorten hernieuwbare energiebronnen. Hieronder op een rij.

Zonne-energie

Bij dit type hernieuwbare energie wordt gebruik gemaakt van de straling van de zon door middel van fotovoltaïsche cellen die elektriciteit opwekken.

Een van de uitzonderlijke bijdragen ervan is dat het de toegang tot elektriciteit voor afgelegen steden vergemakkelijkt en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

De zon kan overal ter wereld als energiebron worden gebruikt. Intelligente besturing kan de overtollige energie van zonnige dagen opslaan in lithiumbatterijen om te gebruiken op dagen van schaars zonlicht. Het is een uitdaging die in de loop der jaren steeds beter wordt.

Het kan een perfecte oplossing zijn voor regio's waar het importeren van energie ingewikkeld en duur is.

Windenergie

De wind is verantwoordelijk voor het opwekken van kinetische energie. Dat gebeurt door de beweging die de aerodynamische bladen door de wind veroorzaken.

Vervolgens wordt die kinetische energie omgezet in elektriciteit door windturbines.

Ze kunnen 24 uur per dag stroom produceren, maar niet op alle plaatsen, omdat dit afhangt van de snelheid van de wind.

Windmolenparken zijn een goede energieoplossing voor veel steden die hun economie koolstofvrij willen maken.

Dit type energie is efficiënter in regio's nabij de zee omdat de wind daar constanter is. De kosten van de bouw ervan stijgen echter door de complexiteit van de bouw ervan op zee.

Hydraulische energie

Dit type hernieuwbare energie maakt gebruik van de beweging van water om elektriciteit op te wekken.

Hoe komt men aan deze bron van hernieuwbare energie? Door gebruik te maken van de kinetische en potentiële energie van watervallen, stromingen of getijden.

De kracht die de beweging van het water veroorzaakt, laat een turbine draaien die verbonden is met een transformator, die ze omzet in elektrische energie.

Dankzij de waterkringloop kan deze vorm van energie als hernieuwbaar worden beschouwd, en genereert hij geen vervuilende stoffen.

Tijdens en na de bouw van dammen of systemen voor het vasthouden van water, als deze niet op een ordelijke manier worden gepland, veroorzaakt dit echter wel een milieueffect door wijziging van het ecosysteem.

Geothermische energie

Wist u dat het mogelijk is te profiteren van de warmte in de aardkorst?

De aarde geeft warmte af. Dat is het basisprincipe van deze hernieuwbare energie, die gebruik maakt van de warmte van het binnenste van de aardkorst.

Dit is een positief alternatief voor de productie van thermische energie, zowel voor industrieel als huishoudelijk gebruik.

Volgens de FAO kan dit type energie zeer nuttig zijn in ontwikkelingslanden, omdat mensen er voedsel mee kunnen drogen of melk mee kunnen pasteuriseren en steriliseren.

De uitdagingen bij deze hernieuwbare energiebron bestaan erin een gedetailleerde studie van de plaats uit te voeren om ervoor te zorgen dat de afgegeven warmte voldoende is en gedurende lange perioden beschikbaar is.

Biomassa

U hebt ongetwijfeld gehoord dat u energie kunt opwekken uit organische resten zoals hout, zaagsel of landbouwafval.

Hoe wordt biomassa omgezet in energie? Er zijn verschillende methoden. De klassieke, door onze voorouders gebruikte methode is om organisch materiaal van planten en bomen te gebruiken als brandstof en met behulp van een houtkachel warmte te produceren om huizen en gebouwen te verwarmen.

Anderzijds is er een biologische methode die anaerobe vergisting wordt genoemd. Hierbij breken micro-organismen afval af om vloeibare of gasvormige brandstoffen te produceren, zoals biogas, dat bestaat uit methaan en kooldioxide.

Dit hernieuwbare energiebiogas kan rechtstreeks worden verbrand om te koken of om elektriciteit op te wekken.

Anaerobe vergisters zijn nodig om deze bio-energie op te wekken. Ze worden gebruikt om dit organisch afval te verwerken om de elektriciteit te produceren die een turbine of motor nodig heeft.

Deze hernieuwbare energie kan ook een bron van inkomsten worden voor landbouwers en sommige industriële sectoren om voordeel te halen uit "afval".

Hoe we hernieuwbare energie in ons leven kunnen gebruiken

Globaal denken en lokaal handelen leidt tot oplossingen vanuit onze huizen.

Hernieuwbare energiebronnen toegepast in stedelijke omgevingen zijn effectief. Het is bijvoorbeeld mogelijk om fotovoltaïsche panelen en apparatuur op de daken van gebouwen te plaatsen, waar ze efficiënt werken, zonder de normale activiteit te hinderen en met weinig onderhoud.

Kunt u zich een stad voorstellen waar het energienetwerk door de inwoners wordt beheerd? Het is ook mogelijk met de technologie van zonnepanelen.

Bij ons thuis is het mogelijk om te overleven dankzij zonne-energie en biomassa.

Profiteren van geothermische, wind- en hydraulische energie is ook mogelijk, maar met een hogere investering.

Om te beginnen kunt u fotovoltaïsche cellen op het dak van uw huis installeren en de beroemde thermische zonne-energie gaan gebruiken. Zo bespaart u aanzienlijke bedragen.

Zoals elke investering vereist het een eerste inspanning, die resulteert in besparingen, maand na maand, jaar na jaar. En u draagt bij tot het niet meer produceren van schadelijke gassen voor de planeet.

Investeringen in hernieuwbare energiebronnen verlagen de kosten van de elektriciteitsproductie. Door de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren is het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen steeds goedkoper geworden.

Als we echter gebruik maken van het afval dat we produceren, krijgen we biogas. Het kan worden gebruikt als brandstof om warmte en elektriciteit te produceren via verbrandingsmotoren of microturbines en boilers. De opgewekte warmte wordt gebruikt om de vergisters te verwarmen of gebouwen te verwarmen.

Als het koud wordt, wilt u uw huis efficiënt en duurzaam kunnen verwarmen. Dat kan dankzij energie uit biomassa.

Als gemeentelijk afval zou kunnen worden gebruikt voor de productie van biogas, waardoor de vraag naar stortplaatsen afneemt, zou het mogelijk zijn om hernieuwbare en duurzame energie te produceren. Bovendien zou er een nuttig bijproduct ontstaan, Biol genaamd, dat mogelijk bruikbaar is als meststof.

Conclusie over hernieuwbare energiebronnen

Mensen voorlichten over de voordelen van hernieuwbare energie en hoe het kan helpen het milieu te beschermen, is één manier om de ontwikkeling van hernieuwbare energie aan te moedigen.

Stel je voor dat je de gemoedsrust hebt dat je voor je dagelijkse handelingen schone en hernieuwbare energie gebruikt. Zou dat ons niet het gevoel geven deel uit te maken van een project voor een veel duurzamere wereld?

Verdiep u naast deze hernieuwbare energiebronnen ook in andere praktische toepassingen. Denk aan duurzame producten, of tips voor duurzaam leven!

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen