Salesforce (CRM) aandeel kopen of verkopen in 2024? Analyse van het aandeel Salesforce | Koersverwachting CRM
17 februari 2024 
3 min. leestijd

Salesforce (CRM) aandeel kopen of verkopen in 2024? Analyse van het aandeel Salesforce | Koersverwachting CRM


In de video van vandaag geven we een korte update over Salesforce, een van mijn langetermijnbelangen in aandelen en een bedrijf dat ik zeer waardeer om zijn winstpotentieel en duurzame concurrentievoordeel. Salesforce onderscheidt zich niet alleen door zijn robuuste bedrijfsmodel, maar ook doordat zijn CEO, een bekend figuur, een aanzienlijk aandelenbezit behoudt, ondanks enkele verkopen terwijl het aandeel een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. Voor langetermijnbeleggers blijft Salesforce een aantrekkelijke optie.

Salesforce (CRM) aandelenrendement

Ik begin met het delen van mijn positie in Salesforce. Op dit moment wordt het aandeel verhandeld op $ 285, een stijging ten opzichte van mijn aankoopprijs van $ 210, wat een winst betekent van 40%. Achteraf gezien zou ik willen dat ik eerder had gekocht, maar ik was voorzichtig, wachtte op een duidelijk momentum en hield rekening met stijgende rentetarieven en marktonzekerheden. Dit is echter een waardevolle les geweest en ik ben klaar om mijn belang te vergroten mocht het aandeel een dip van 30 tot 40% maken. Op dit moment lijkt Salesforce licht overgewaardeerd, waardoor ik aarzel om meer te kopen tegen de huidige prijs.

Salesforce (CRM) aandelen analyse

Als we naar de financiën kijken, zien we dat de koers-winstverhouding van Salesforce voor het komende jaar rond de 70 ligt, maar in werkelijkheid is het minder dan één, wat aantrekkelijk zou kunnen zijn voor langetermijnbeleggers. Andere financiële cijfers zijn opvallend hoog in vergelijking met de mediaan van de sector, maar Salesforce is echt een klasse apart, waardoor dergelijke vergelijkingen enigszins scheefgetrokken zijn. De kasstroomprognoses van het bedrijf zijn optimistisch, maar toch geef ik de voorkeur aan een lagere koers-kasstroomverhouding voor beleggingsoverwegingen.

De totale schuld van Salesforce bedraagt ongeveer $ 30 miljard, met een kasreserve van $ 12 miljard, wat eventuele zorgen over een faillissement op korte termijn wegneemt. De groei van het bedrijf, vooral in winst naast inkomsten, is wat Salesforce bijzonder intrigerend maakt. Hoewel de groei naar verwachting zal vertragen gezien de huidige market cap van $250 miljard, blijft het potentieel voor groei op de lange termijn bestaan, mogelijk zelfs een verdubbeling, hoewel de tijdlijn onzeker is.

Winstgevendheidscijfers zoals de brutowinstmarge zijn indrukwekkend hoog, wat wijst op een sterk potentieel voor verdere omzet- en winstgroei. Het rendement op het eigen vermogen en het totale vermogen zijn echter wat laag, wat een diepere analyse van hun traject in de loop van de tijd rechtvaardigt. De activiteiten van Salesforce genereren een aanzienlijke kasstroom, die tegen 2026 naar schatting zal groeien tot minder dan 30%, wat, hoewel niet geweldig, nog steeds respectabel is gezien de omvang en marktpositie van het bedrijf.

Als de aandelenkoers aanzienlijk daalt, kan dit een aantrekkelijker instapmoment zijn, vooral in vergelijking met andere snelgroeiende kansen zoals scheepvaartaandelen of Celestica, zoals besproken in eerdere video's. Diversifiëren naar waardeaandelen met een potentieel voor hoge rendementen en vervolgens de winst voor de lange termijn heralloceren naar solide bedrijven zoals Salesforce kan een strategische zet zijn.

Een analyse van het aandelenbezit van insiders laat zien dat de CEO, een sleutelfiguur die bij velen in de Salesforce-gemeenschap bekend is, nog steeds een aanzienlijk aandelenbezit heeft, ondanks recente verkopen. Deze voortdurende investering door de CEO en andere insiders is opmerkelijk, hoewel de verkoopactiviteit suggereert dat een lager prijspunt aantrekkelijker zou zijn voor potentiële beleggers.

Als we ons richten op het winstpotentieel en de aangepaste winstcorrelatie van het aandeel, lijkt Salesforce boven zijn reële waarde te handelen, met huidige koers-winstverhoudingen die een hogere waardering suggereren dan gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Prognosetools voorspellen een reeks toekomstige rendementen, maar realistisch gezien zou de koers van het aandeel aanzienlijk moeten dalen om een aantrekkelijker rendement te bieden, gezien de huidige groeischattingen.

Salesforce (CRM) aandelen kopen of niet kopen?

De marktconsensus en technische analyses geven aan dat Salesforce momenteel wordt verhandeld boven wat velen beschouwen als fair value, met groeiverwachtingen die mogelijk een rol spelen in deze waarderingen. Een technische steunlijn rond $250 suggereert een mogelijke prijscorrectie, wat het aandeel aantrekkelijker zou maken om te kopen.

Op dit moment zie ik geen dwingende reden om meer aandelen te kopen of mijn bestaande holdings te verkopen. Mijn strategie neigt naar buy-and-hold, waarbij ik de voorkeur geef aan minimale transacties om te profiteren van groei op de lange termijn. Ik blijf echter uitkijken naar een gunstiger instappunt, dat betere groeivooruitzichten of een verbeterde waardering weerspiegelt.

Tot zover ons korte overzicht van Salesforce. Ik ben benieuwd naar uw gedachten en inzichten over dit bedrijf, dus deel uw commentaar hieronder. Bedankt voor het volgen en ik kijk ernaar uit om meer updates en analyses met u te delen.

Naast aandelen ook investeren in vastgoed? Bekijk hier de beste vastgoedfondsen met aantrekkelijk rendement.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen