Investeren in Commercieel Vastgoed | Tips en Opties voor Beginners
23 februari 2023 
8 min. leestijd

Investeren in Commercieel Vastgoed | Tips en Opties voor Beginners

Wilt u beginnen met investeren in commercieel vastgoed? Commercieel onroerend goed, ook wel zakelijk vastgoed, kan worden opgekocht door zowel bedrijven als particulieren. Alhoewel het voor particulieren lastiger is om te beginnen met commercieel vastgoed, zijn de potentiele rendementen aantrekkelijk. Zo ligt het rendement doorgaans hoger dan bij residentieel vastgoed. En met de nodige kennis en ervaring kunt u zich vestigen in groeiende sectoren, die werken met lange termijn contracten.

In dit artikel leest u alles over (beginnen met) beleggen in commercieel vastgoed. Laten we beginnen!

Wat is commercieel vastgoed?

hoe-investeren-zakelijk-vastgoed

Commercieel vastgoed is elk onroerend goed dat inkomsten genereert waarbij uw huurder of koper een bedrijf is. Enkele voorbeelden zijn kantoren, magazijnen, winkels, parkeergarages, hotels, motels, flatgebouwen, industrieparken en winkelcentra. Ook opslaglocaties voor bedrijven kan gezien worden als commercieel vastgoed. Het kan ook gebouwen met vijf of meer eenheden omvatten. Commercieel vastgoed onderscheidt zich van woontorens, die bestaan uit eengezinswoningen en andere woningen die in de eerste plaats bedoeld zijn om in te wonen.

Als beginnende vastgoed belegger staat u voor de keuze om te starten met commercieel of particulier onroerend goed. Dit kent specifieke voor- en nadelen.

Commercieel vastgoed heeft doorgaans een hoger rendement dan residentieel vastgoed. Beleggers kopen commercieel vastgoed om inkomsten te genereren via huur of lease. Een kantoorgebouw kan bijvoorbeeld worden verhuurd aan meerdere huurders die elke maand huur betalen gedurende hun huurovereenkomst, afhankelijk van de grootte van hun ruimte. De huur ligt per vierkante meter hoger, mede doordat de huurder zijn of haar huur fiscaal kan aftrekken.

Dit klinkt heel goed, maar er zijn natuurlijk ook nadelen aan beleggen in commercieel vastgoed. Het risicoprofiel is namelijk ook hoger. Zakelijke huurders haken eerder af (in vergelijking tot particulieren). Daarnaast is de toetredingsdrempel hoger, omdat er meer kapitaal is vereist.

Voor particulieren is het in veel gevallen interessant om te beginnen met commercieel vastgoed via een specialistisch vastgoedfonds. Denk bijvoorbeeld aan Synvest of Corum Investments. Iedere beginner kan eenvoudig instappen tot deze fondsen. Daarnaast wordt het risico gespreidt binnen de fondsen. Het te behalen rendement is lager. Daartegenover staat wel dat vastgoedfondsen een pure vorm van passief inkomen zijn.

Vergelijk hier de beste vastgoedfondsen.

Investeren in commercieel vastgoed

Wilt u toch liever zelf investeren in commercieel vastgoed? Nederland biedt vele investeringsmogelijkheden in diverse sectren, van kantoorgebouwen tot winkelruimte. Met sterke economische fundamenten en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is het geen wonder dat investeerders steeds vaker naar Nederland kijken als een aantrekkelijke bestemming voor hun investeringen.

De Nederlandse commerciële vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door haar diversiteit en stabiliteit. Alleen al onze hoofdstad Amsterdam herbergt meer dan 60 internationale banken, meer dan 200 verzekeringsmaatschappijen en 1.500 advocatenkantoren - ruime mogelijkheden voor investeringen in kantoorruimte. Bovendien beschikt Nederland over enkele van Europa's meest innovatieve technologische startups, waardoor het een populaire keuze is voor durfkapitalisten die op zoek zijn naar rendement op hun investeringen op de lange termijn.

Als particulier is het beginnen met commercieel onroerend goed echter niet zo eenvoudig.

Alle juridische transacties met betrekking tot onroerend goed zijn onderworpen aan bepaalde wetten en regels die door de lokale autoriteiten zijn opgesteld. Deze omvatten vereisten zoals het verkrijgen van vergunningen, het betalen van belastingen op de aankoop of verkoop van onroerend goed, en het voldoen aan bestemmingsplannen bij de aankoop van grond of gebouwen.

Daarnaast zijn er specifieke regels over hoe buitenlandse investeerders Nederlands commercieel vastgoed mogen kopen, die nauwgezet moeten worden gevolgd. Potentiële investeerders moeten deze wetten grondig onderzoeken alvorens beslissingen te nemen over hun investeringen.

En naast dit alles zult u ook een hoger startkapitaal nodig hebben. Een commercieel pand kost doorgaans minimaal 500.000 euro. En dit loopt vaak op tot boven de miljoen. Straks meer over de financieringsaspecten. Laten we eerst naar de voordelen kijken.

Voordelen van investeren in commercieel vastgoed

beleggen-commercieel-vastgoed-tips

Investeren in commercieel vastgoed is een aantrekkelijke optie voor veel particulieren en bedrijven. Er zijn verschillende voordelen aan het investeren in commercieel vastgoed in vergelijking met andere soorten investeringen.

Diversificatie van de portefeuille

Investeren in commercieel vastgoed voegt diversiteit toe aan uw portefeuille. Commercieel vastgoed is niet direct gecorreleerd met andere beleggingsvormen, zoals aandelen en obligaties. Het vormt daarom een mooie aanvulling.

Diversificatie is belangrijk voor risicospreiding op de lange termijn. U hoeft hiervoor niet zelf een pand te kopen. U kunt ook snel investeren in een Real Estate Investment Trust (REIT), of een REIT ETF. Een REIT ETF is een beursgenoteerd aandelenfonds met daarin tientallen tot honderden vastgoedfondsen. Dit geeft landelijke, continentale, of wereldwijde spreiding en is daarmee bij uitstek geschikt voor beginners.

Het kan daarnaast fungeren als een hedge tegen inflatie en economische volatiliteit. Bovendien kunnen dergelijke beleggingen een stabiele en voorspelbare inkomstenstroom opleveren. De voorwaarden hiervoor is dat u werkt met lange termijn contracten.

Hoger inkomstenpotentieel

Het rendement is doorgaans hoger dan traditionele beleggingen zoals aandelen of obligaties, samen met mogelijke belastingvoordelen. Commercieel vastgoed heeft meestal meerdere eenheden, wat betekent dat de inkomsten uit huur hoger kunnen zijn dan bij een eengezinswoning. Dit alles is echter wel afhankelijk van de asset die u aankoopt. Ook heeft u een goede strategie nodig, waarbij vaak verbouwingsplannen benodigd zijn.

Een interessante commerciele sector is zorgvastgoed. Het vastgoedfonds Cortese speelt hier sterk op in. Zij kopen en/of ontwikkelen zorgvastgoed en verhuren dit op basis van lange termijn contracten aan zorginstellingen, tandartsen, et cetera. Dit type zakelijke huurder is vrij voorspelbaar. Indien u dergelijke huurders kunt aantrekken, kan dat een zeer royale en consistente inkomstenbron vormen op de lange termijn.

Potentieel voor waardevermeerdering

Het waarderingspotentieel is vaak hoger voor commercieel vastgoed op toplocaties, zoals zakenwijken of populaire toeristische gebieden. Dit kan leiden tot een hoger rendement voor beleggers die onroerend goed in deze gebieden kunnen kopen en voor een langere periode vasthouden. Nu de vraag naar kantoorruimtes in veel steden in het hele land toeneemt, wenden beleggers zich tot commercieel vastgoed dat een goed potentieel rendement op hun investeringen biedt.

Een voorbeeld van een hoger risico vastgoedfonds die soms dit soort interessante aanbiedt is Reinvest24.

Controle over de verbetering van het pand

Beleggers hebben meestal meer controle over hun investering omdat zij verbeteringen of veranderingen kunnen aanbrengen om de waarde van hun pand te verhogen. Dit geldt voor zowel zakelijk als particulier vastgoed. Bij zakelijk vastgoed kunt u echter specifieke verbeteringen aanbrengen, om de huurinkomsten of waarde significant te laten stijgen. Een voorbeeld is om een grote ruimte op te delen in kleinere kantoorunits. Of te denken valt aan een verbouwing voor het creeeren van een efficiente werkruimte voor fabricagebedrijven.

Overwegingen voor beleggers in commercieel onroerend goed

Voordat u in commercieel vastgoed investeert, is het ook belangrijk om rekening te houden met het verwachte rendement op de investering (ROI), de kosten in verband met eigendom, de liquiditeit van het goed en de potentiële vraag van huurders naar het pand.

 • Begrijp de lokale marktomstandigheden en trends
 • Potentiële fiscale gevolgen
 • Verwacht rendement op investering (ROI)
 • Kosten verbonden aan eigendom
 • Liquiditeit van het goed
 • Waarschijnlijke vraag van huurders naar het onroerend goed
 • Toepasselijke wetgeving met betrekking tot huurcontracten en huurovereenkomsten
 • Houd ook rekening met bestemmingsplannen die van invloed zijn op hoe lang een investeerder een pand mag houden of wat voor soort ontwikkeling er mag plaatsvinden.

Stappen om te beginnen met commercieel vastgoed

beginnen-investeren-commercieel-vastgoed

Inzicht in het juridische en financiële kader en de lokale marktomstandigheden is cruciaal. Hiervoor dient u de nodige basiskennis te hebben alvorens te overwegen om te beginnen met commercieel vastgoed. Natuurlijk kunt u deze basiskennis ook winnen bij vastgoed- en financiele experts.

Dit zijn enkele stappen om te beginnen:

 • Doe uw onderzoek en beslis welk type commercieel vastgoed het beste bij u past. Verschillende soorten vastgoed gaan gepaard met verschillende niveaus van risico en potentieel rendement.
 • Zodra het marktonderzoek is afgerond, is de volgende stap het kiezen van het juiste pand. Bij het selecteren van een pand moeten beleggers rekening houden met locatie, grootte en prijs.
 • Nadat u een beslissing hebt genomen, bepaalt u hoeveel kapitaal u beschikbaar hebt om te investeren en ontwikkelt u een budget. Dit zal u helpen bij het zoeken naar het juiste pand.
 • Neem vervolgens contact op met lokale makelaars en begin met het bekijken van onroerend goed in de omgeving.

Voer ten slotte een inspectie ter plaatse uit om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke reparaties zijn uitgevoerd voordat u overeenkomsten sluit.

Een belangrijke tip is om eerst een koper of huurder te hebben, alvorens u de investering maakt.

Tips voor succesvol investeren in commerciele panden

Commercieel vastgoed is niet voor beginners. Commerciele panden zijn vaak duurder. Er is meer startkapitaal benodigd. En de financiering kan duurder zijn, met name wanneer het gaat om zakelijke leningen. Aan de andere kant kan dit type investering leiden tot hogere opbrengsten. Ook hier zien we dus wederom dat rendement en risico in balans staan.

Er zijn een aantal korte tips voor succesvol investeren in commercieel onroerend goed.

Tip 1. Locatie en markt

Zoek naar panden in gebieden met groeipotentieel. Bijvoorbeeld, populaire toeristische attracties en zakelijke knooppunten kunnen veel mensen aantrekken. Het is ook belangrijk om de lokale markt te onderzoeken om de soorten vastgoed waarnaar vraag is en het concurrerende landschap te begrijpen.

Het identificeren van de soorten commercieel vastgoed in de vraag en de gebieden met een aanbod tekort is van cruciaal belang. Bezoek potentiële panden voordat u ze koopt, zodat u een precies idee krijgt van wat ze bieden en hoeveel ze op termijn zullen kosten.

Tip 2. Financiering

Er zijn verschillende door de overheid gesteunde en particuliere leenopties beschikbaar, waaronder hypotheken en bedrijfsleningen. Het is belangrijk om de verschillende leenopties te onderzoeken en de beste te vinden die bij uw behoeften past. Beslis of u alleen of samen met een partner gaat investeren. U moet voldoende middelen hebben om alle kosten van de aankoop van een commercieel pand te dekken als u ervoor kiest om alleen te investeren.

U kunt financiering op zakelijk vastgoed regelen via een specialist. Een voorbeeld hiervan is RNHB. Vaak kunt u tegen een bepaalde Loan-to-Value (LTV) een bedrag lenen. Dit kan vanuit uw eigen onderneming, of als particulier. Hoe hoger de LTV, hoe lager de eigen inbreng. Meestal is de LTV maximaal 80%.

Lees hier meer over beleggingspand financieren.

Tip 3. Belasting

Nederland heeft verschillende fiscale stimulansen en regelingen die investeerders kunnen helpen, dus het is belangrijk om de verschillende belastingwetten te begrijpen en hoe ze van toepassing zijn op uw investering. Hiervoor kunt u wellicht beter een specialist inhuren.

Tip 4. Kies het juiste pand

Let op mogelijke reparaties of renovaties die nodig kunnen zijn. Investeerders moeten ook rekening houden met het mogelijke rendement en de verwachte huurinkomsten. Let in het bijzonder op de kansen. Kunt u met een (eenvoudige) verbouwing de waarde laten toenemen?

Tip 5. Verzeker de financiering

Het verkrijgen van financiering is een belangrijke stap bij het investeren in commercieel vastgoed in Nederland. Investeerders moeten hun financieringsopties overwegen en de optie kiezen die het beste bij hun behoeften past.

Dit kunnen traditionele bankleningen, particuliere kredietverstrekkers of crowdfundingplatforms zijn. Bij het kiezen van een financieringsoptie is het belangrijk om de rentetarieven, kosten en terugbetalingsvoorwaarden te overwegen.

Conclusie over beleggen in commercieel vastgoed

Investeren in commercieel vastgoed kan winstgevend zijn met hoge rendementen. Ook in Nederland.  Het is een aantrekkelijke markt met tal van economische voordelen. Voor een mooi rendement moeten beleggers zich vertrouwd maken met de lokale vastgoedmarkt, verschillende soorten investeringen overwegen en ervaren professionals zoeken om hen door het proces heen te helpen. Met een zorgvuldige planning kunnen beleggers het potentieel van commercieel vastgoed in deze markt ontsluiten en hun gewenste rendement behalen.

In het bijzonder is het slim om een strategie te bepalen. Stabiele sectoren, zoals zorgvastgoed, werken vaak met lange termijn huurcontracten. Wellicht kunt u in beginsel moeilijker beginnen, maar zodra u een lange termijn contract heeft afgesloten is het beleggingsrisico klein.

Beginnen met zakelijk onroerend goed is niet eenvoudig. Met de nodige voorbereiding is het echter wel mogelijk. En wilt u niet deze tijd en energie investeren? Dan kunt u ook aantrekkelijk rendement behalen bij Nederlandse vastgoedfondsen. Lees hier verder over investeren in vastgoed met weinig geld.

Let op: beleggen kent risico's tot geld verlies. Dit artikel is louter geschreven ter vermaak en inspiratie. Het bevat op geen enkele wijze (persoonlijk) beleggingsadvies.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen