Sparen of Investeren in Vastgoed? Verschillen, Voordelen, Uitleg en Tips
18 maart 2023 
12 min. leestijd

Sparen of Investeren in Vastgoed? Verschillen, Voordelen, Uitleg en Tips

Wilt u weten wat de beste keuze is tussen sparen of investeren in vastgoed? Sparen en investeren zijn twee verschillende manieren om geld te beheren en te laten groeien. Beide opties hebben hun eigen voor- en nadelen, afhankelijk van uw financiële situatie en uw doelstellingen op de lange termijn. In dit artikel zullen we kijken naar de verschillen tussen sparen en investeren in vastgoed.

Wat betekent geld sparen?

sparen-of-beleggen-in-vastgoed

Sparen is een veilige en conservatieve manier om geld te laten groeien. Het houdt in dat u geld opzij zet op een spaarrekening of een ander spaarproduct, zoals een deposito, en daarbij rente verdient over het gespaarde bedrag. Uw spaargeld is doorgaans zeer liquide, wat betekent dat u het geld op elk moment kunt opnemen. Het belangrijkste voordeel van sparen is dat het veilig en betrouwbaar is. Uw geld wordt beschermd door de overheid tot een bepaald bedrag en u loopt weinig tot geen risico.

Het nadeel van sparen is dat het rendement laag is. De rente op spaarrekeningen is momenteel historisch laag, wat betekent dat uw spaargeld niet veel zal groeien. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk dat uw spaargeld minder waard wordt dan het was vanwege de inflatie. Sparen is daarom niet de beste optie als u op zoek bent naar een manier om uw geld te laten groeien op de lange termijn.

Een middenweg zijn spaardeposito’s. Met een spaardeposito kunt u hogere rente ontvangen. Het nadeel is dat uw spaargeld dan voor een langere periode vaststaat. Dit kan 6 maanden zijn, maar ook 10 jaar, afhankelijk van het type spaardeposito.

Wat betekent geld investeren in vastgoed?

Investeren in vastgoed is een manier om uw geld te laten groeien door te profiteren van de waardestijging van onroerend goed. U kunt investeren in vastgoed door zelf een pand te kopen en te verhuren, of door deel te nemen in een vastgoedfonds.

Het voordeel van investeren in vastgoed is dat het potentieel een hoog rendement heeft. De waarde van onroerend goed kan in de loop der tijd stijgen, wat betekent dat uw investering in waarde kan groeien. Bovendien kunt u huurinkomsten verdienen als u besluit het pand te verhuren, waardoor u een stabiele inkomstenbron heeft.

Het nadeel van investeren in vastgoed is dat het risicovoller is dan sparen. Onroerend goed kan in waarde dalen, wat betekent dat uw investering minder waard kan worden dan u had verwacht. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het beheren van onroerend goed, zoals reparaties en onderhoud, die de winst kunnen verminderen.

Verschil in rendement tussen sparen en investeren in vastgoed

sparen-of-vastgoed-investeren

Het rendement dat u kunt behalen bij sparen hangt af van de rentevoet die u ontvangt op uw spaarrekening en/of spaardeposito's. Momenteel is de rentevoet in Nederland echter historisch laag, wat betekent dat het rendement op sparen ook laag is. Gemiddeld ligt de rentevoet momenteel rond de 0,1% tot 0,5%, afhankelijk van de bank en het type spaarrekening. Bij spaardeposito’s kan dit oplopen naar 3 – 4%, wat nog altijd een laag rendement is in vergelijking tot vastgoed.

Het rendement dat u kunt behalen bij beleggen in vastgoed is sterk afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van het vastgoed, de kwaliteit van het pand, de huurprijs, de bezettingsgraad en de kosten van onderhoud en management. Over het algemeen wordt er gestreefd naar een rendement van 6% tot 8% per jaar bij beleggen in vastgoed.

Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen in vastgoed ook risico's met zich meebrengt, zoals leegstand, onderhoudskosten, renterisico en marktrisico. Het is daarom nodig om een goed begrip te hebben van de markt en de risico's voordat u besluit te investeren in vastgoed.

10.000 euro sparen of vastgoed kopen

De opbrengst van 10.000 euro bij sparen en vastgoedbeleggingen kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder volgen enkele voorbeelden om een idee te geven van mogelijke rendementen:

Sparen: Momenteel zijn de spaarrentes in Europa vrij laag, vaak lager dan de inflatie. Het rendement van 10.000 euro bij sparen hangt af van de spaarrente die op dat moment geldt. Stel dat de rente 0,2% bedraagt, dan zou na een jaar sparen het bedrag zijn gegroeid naar 10.020 euro (exclusief belastingen).

Vastgoedbeleggingen: Het rendement van vastgoedbeleggingen hangt af van de waardestijging van het vastgoed en/of de huurinkomsten. Deze zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals locatie, type vastgoed en marktomstandigheden. Stel dat je 10.000 euro investeert in een beleggingspand en na een jaar is de waarde gestegen met 5%, dan zou de belegging 10.500 euro waard zijn. Als het beleggingspand daarnaast ook nog huurinkomsten genereert, dan komt dat rendement hier nog bovenop.

Let op: dit zijn slechts voorbeelden en rendementen kunnen sterk variëren. Bij vastgoedbeleggingen zijn er daarnaast ook kosten verbonden aan onderhoud, belastingen en eventuele leningen. Het is daarom belangrijk om goed onderzoek te doen en een realistische inschatting te maken van het mogelijke rendement.

100.000 euro sparen of investeren in vastgoed

Het is een no-brainer dat investeren in vastgoed veel meer rendement oplevert dan sparen. Hoe hoger de spaarrente wordt, hoe zorgvuldiger u echter de keuze moet afwegen.

100.000 euro aan sparen levert momenteel niet veel op. Ook niet na 10 jaar. In dit geval is de inflatie nog altijd hoger dan de rente, wat betekent dat uw geld op de lange termijn zelfs minder waard wordt.

Gemiddeld genomen wordt er vaak uitgegaan van een rendement van tussen de 4% en 7% per jaar bij vastgoedbeleggingen. Als we uitgaan van een gemiddeld rendement van 5% per jaar, dan zou een investering van 100.000 euro na 10 jaar een waarde hebben van ongeveer 163.000 euro. Dit is echter wel een indicatief bedrag en kan variëren afhankelijk van eerder genoemde factoren en eventuele kosten die gepaard gaan met het beleggen in vastgoed.

Bekijk ook eens vastgoedfondsen zoals SynVest, Corum Investments, Thuisborg, Cortese en Vondellaan Vastgoed. Dergelijke vastgoedfondsen keren momenteel zo'n 5 - 9% dividend per jaar uit. In het verleden hebben zij goede prestaties geleverd, alhoewel dit geen garanties geeft op toekomstig rendement.

Sparen vs. vastgoed kopen

 sparen-of-vastgoed-investeren

Hoewel vastgoed kopen potentieel een goede investering kan zijn, is het niet voor iedereen de juiste keuze. Er zijn een aantal redenen waarom sparen nog steeds een verstandige optie kan zijn:

 • Risico: Vastgoed kopen brengt altijd risico's met zich mee, zoals waardedaling, leegstand of onverwachte onderhoudskosten. Sparen is daarentegen een veilige manier om geld te bewaren, omdat het in de meeste gevallen onder het depositogarantiestelsel valt.
 • Liquiditeit: Het verkopen van een vastgoedbelegging kan veel tijd en moeite kosten, terwijl het opnemen van geld van een spaarrekening veel sneller en eenvoudiger kan zijn.
 • Kosten: Het kopen van vastgoed brengt veel kosten met zich mee, zoals notariskosten, makelaarskosten en eventuele hypotheekkosten. Sparen heeft daarentegen veel minder bijkomende kosten.
 • Diversificatie: Het is belangrijk om uw investeringen te diversifiëren om het risico te spreiden. Door naast vastgoed ook te sparen, creëert u een bredere spreiding van uw vermogen en verkleint u het risico van al uw geld in één asset class te hebben.
 • Doelstelling: Als u bijvoorbeeld geld nodig heeft voor een kortetermijndoelstelling, zoals een vakantie, is sparen de meest logische keuze. Vastgoed kopen is meer geschikt voor lange termijn doelstellingen, zoals het opbouwen van vermogen voor uw pensioen.

Uiteindelijk hangt de keuze tussen sparen en vastgoed kopen af van uw persoonlijke omstandigheden en doelstellingen. Het is altijd verstandig om goed onderzoek te doen en professioneel advies te vragen voordat u beslissingen neemt over uw financiële toekomst.

Spaardeposito’s of investeren in vastgoedfondsen

Spaardeposito's en vastgoedfondsen zijn twee verschillende beleggingsinstrumenten met verschillende kenmerken en risico's. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen spaardeposito's en vastgoedfondsen beschreven:

Rendement

Het rendement van een spaardeposito is in het algemeen lager dan dat van een vastgoedfonds. Spaardeposito's hebben doorgaans een vast rendement dat vooraf wordt vastgesteld. Dit rendement is meestal lager dan het rendement dat met vastgoedfondsen kan worden behaald. Vastgoedfondsen kunnen echter ook risicovoller zijn dan spaardeposito's.

Risico

Spaardeposito's zijn doorgaans minder risicovol dan vastgoedfondsen. Het geld dat op een spaardeposito wordt gestort, is meestal verzekerd door een depositogarantiestelsel. Dit betekent dat als de bank failliet gaat, de deposanten een deel of het gehele bedrag terugkrijgen. Vastgoedfondsen zijn daarentegen niet verzekerd en kunnen onderhevig zijn aan marktrisico's en volatiliteit.

Liquiditeit

Spaardeposito's zijn in het algemeen liquidere beleggingen dan vastgoedfondsen. Het geld dat op een spaardeposito wordt gestort, kan in de regel op elk moment worden opgenomen. Vastgoedfondsen hebben daarentegen meestal een minimum investeringsperiode en het kan moeilijk zijn om het geld voor het einde van de termijn terug te krijgen.

Diversificatie

Een voordeel van vastgoedfondsen is dat ze beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in een breed scala aan vastgoedprojecten. Dit kan helpen om het risico van de belegging te spreiden en de potentiële rendementen te verhogen. Spaardeposito's bieden doorgaans geen diversificatie.

Beheer

Spaardeposito's vereisen weinig beheer van de belegger. Het geld wordt gestort bij een bank en het rendement wordt automatisch berekend en uitbetaald. Vastgoedfondsen vereisen daarentegen meer actieve betrokkenheid van de belegger. Beleggers moeten de prestaties van het fonds volgen en beslissingen nemen over het opnieuw investeren van de opbrengst.

In het algemeen is het belangrijk om te begrijpen dat spaardeposito's en vastgoedfondsen verschillende beleggingsinstrumenten zijn met verschillende risico's en kenmerken.

U doet er goed aan de beste vastgoedfondsen en spaardeposito’s te vergelijken alvorens u een keuze maakt.

Kan ik als tiener beter sparen of vastgoed beleggen?

 sparen-of-vastgoed-beleggen

Als tiener is het belangrijk om eerst een goede financiële basis te leggen voordat je gaat investeren in vastgoed. Dit betekent dat je verstandig moet omgaan met je geld, goed moet sparen en schulden moet vermijden.

Sparen is een goede manier om geld opzij te zetten en een financiële buffer op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden of toekomstige uitgaven. Je kunt beginnen met het openen van een spaarrekening en regelmatig geld hierop storten. Het voordeel van sparen is dat je het geld altijd beschikbaar hebt en het relatief veilig is.

Investeren in vastgoed is een grote stap en vereist vaak een aanzienlijk startkapitaal en kennis van de vastgoedmarkt. Als tiener is het waarschijnlijk niet realistisch om direct te investeren in vastgoed. Je kunt echter wel beginnen met het opbouwen van kennis en ervaring door bijvoorbeeld boeken te lezen over vastgoedbeleggen en de vastgoedmarkt te volgen.

Daarnaast kun je ook overwegen om te beginnen met investeren in andere zaken, zoals bijvoorbeeld aandelen of ETF's. Dit vereist wel ook enige kennis en ervaring, maar kan een goede manier zijn om op de lange termijn vermogen op te bouwen. Bovendien zijn er nog manieren om te investeren in vastgoed met weinig geld. Met name de jeugd kiest steeds meer voor maandelijks beleggen.

Al met al is het als tiener belangrijk om eerst een sterke financiële basis te leggen en vervolgens stap voor stap te beginnen met investeren. Het is zeker het overwegen waard om verder te verdiepen in de wereld van vastgoed. Rijk worden met vastgoed is haalbaar voor wie vroeg begint en de nodige risico's vermijdt.

Kan ik als 30-jarige beter sparen of investeren in vastgoed?

Als 30-jarige heb je waarschijnlijk meer financiële middelen dan een tiener en meer mogelijkheden om te investeren. In het algemeen wordt het aanbevolen om zowel te sparen als te investeren in vastgoed, afhankelijk van je persoonlijke financiële doelen en situatie.

Als je bijvoorbeeld nog geen spaargeld hebt of een noodfonds hebt opgebouwd, is het verstandig om eerst te sparen voordat je gaat investeren in vastgoed. Het hebben van een noodfonds kan je beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals onverwachte medische kosten, ontslag of andere financiële tegenvallers.

Als je al een noodfonds hebt opgebouwd en voldoende spaargeld hebt om aan je dagelijkse behoeften te voldoen, kan investeren in vastgoed een goede optie zijn om je financiële doelen te bereiken. Het kan bijvoorbeeld helpen om passief inkomen te genereren, je vermogen te laten groeien of je pensioenplanning te ondersteunen.

Kan ik als 50-jarige beter sparen of investeren in vastgoed?

Als 50-jarige is het afhankelijk van jouw financiële situatie en doelen wat de beste keuze is tussen sparen en investeren in vastgoed.

Als je al voldoende financiële middelen hebt om een comfortabel pensioen te bereiken, is sparen wellicht een veiligere optie omdat je minder risico loopt. Bovendien heb je als 50-jarige minder tijd om eventuele verliezen te herstellen dan bijvoorbeeld een 30-jarige.

Aan de andere kant kan investeren in vastgoed nog steeds een aantrekkelijke optie zijn als je bijvoorbeeld extra inkomsten wilt genereren voor je pensioen of als je een vastgoedbelegging ziet als onderdeel van jouw erfenisplanning. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de hogere risico's en mogelijke kosten die komen kijken bij vastgoedinvesteringen.

Kan ik tijdens pensioen beter sparen of investeren in vastgoed?

Als je met pensioen bent, is het afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en doelen wat de beste keuze is tussen sparen en investeren in vastgoed.

Aan de ene kant kan sparen een veiligere optie zijn omdat je tijdens je pensioen niet meer werkt en dus een vast inkomen mist. Door te sparen kan je een buffer opbouwen voor onvoorziene uitgaven of om je levensstandaard te behouden.

Aan de andere kant kan investeren in vastgoed nog steeds een aantrekkelijke optie zijn, vooral als je extra inkomsten nodig hebt tijdens je pensioen. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om huurinkomsten te genereren en zo je pensioeninkomen aan te vullen. Wel is het belangrijk om rekening te houden met de hogere risico's en mogelijke kosten die komen kijken bij vastgoedinvesteringen.

Voordelen van sparen

wanneer-sparen-en-wanneer-beleggen-in-vastgoed

Sparen heeft een aantal voordelen, zoals:

 1. Veiligheid: Het geld dat je spaart bij een bank is doorgaans verzekerd tot een bepaald bedrag, waardoor je zekerheid hebt dat je je geld niet zomaar kwijtraakt. Dit is met name belangrijk als je geld opzij wilt zetten voor onvoorziene omstandigheden.
 2. Eenvoud: Sparen is eenvoudig en vereist weinig tot geen kennis van financiële markten en beleggingsinstrumenten. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor mensen die niet geïnteresseerd zijn in beleggen of zich er niet comfortabel bij voelen.
 3. Liquiditeit: Geld dat je op een spaarrekening zet, is doorgaans direct beschikbaar. Je kunt dus op elk moment over je spaargeld beschikken als je het nodig hebt.
 4. Rendement: Hoewel de rente op spaarrekeningen op dit moment laag is, kun je toch een beetje rendement maken op je spaargeld. Dit is beter dan helemaal geen rendement, wat het geval zou zijn als je het geld thuis bewaart.
 5. Fiscale voordelen: In sommige gevallen kun je belastingvoordelen krijgen als je spaart, bijvoorbeeld als je gebruikmaakt van een pensioenspaarrekening.

Kortom, sparen biedt vooral veiligheid, eenvoud en liquiditeit. Het is een goede optie voor mensen die weinig risico willen nemen en zich geen zorgen willen maken over schommelingen op de financiële markten.

Nadelen van sparen

Naast de voordelen heeft sparen ook enkele nadelen, zoals:

 1. Lage rente: De rente op spaarrekeningen is op dit moment historisch laag en ligt vaak lager dan de inflatie. Hierdoor verlies je in feite geld in plaats van dat je rendement maakt.
 2. Geen bescherming tegen inflatie: De inflatie zorgt ervoor dat de waarde van geld jaarlijks afneemt. Dit betekent dat het geld dat je hebt gespaard, in waarde afneemt als de rente lager is dan de inflatie. Hierdoor kun je in de toekomst minder kopen voor hetzelfde bedrag.
 3. Beperkt rendement: Het rendement dat je met sparen kunt behalen is beperkt. Hierdoor kan het lastig zijn om je financiële doelen te behalen, bijvoorbeeld het opbouwen van een groot vermogen.
 4. Geen diversificatie: Als je alleen spaart, investeer je niet in andere beleggingsinstrumenten en loop je het risico op hogere opbrengsten te mislopen.
 5. Belastingheffing: Over de rente die je ontvangt op spaargeld moet je belasting betalen. Dit kan ervoor zorgen dat het netto rendement op spaargeld nog lager wordt.

Kortom, sparen biedt weinig rendement en bescherming tegen inflatie, waardoor het minder geschikt kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar een hoger rendement op hun vermogen. Het ontbreken van diversificatie kan ervoor zorgen dat je het risico loopt om hogere opbrengsten mis te lopen.

Conclusie bij sparen vs. vastgoed beleggen

Sparen en investeren in vastgoed zijn twee verschillende manieren om uw geld te laten groeien.

Sparen is veilig en betrouwbaar, maar het rendement is laag. Op de lange termijn is sparen geen middel voor vermogensgroei, maar eerder voor vermogensbehoud. Het is sowieso verstandig om altijd een noodvoorziening aan te houden in de vorm van een spaarbuffer.

Investeren in vastgoed heeft potentieel een hoog rendement, maar het is risicovoller dan sparen. Met beleggen in vastgoedpanden en vastgoedfondsen, maar ook alternatieven zoals REIT’s, vastgoed ETF’s en vastgoedaandelen, kunt u op de lange termijn vermogen opbouwen. Met sparen kunt u nooit eenzelfde hoog rendement behalen, maar de keerzijde van vastgoedbeleggingen is dat uw vermogen een risico tot verlies loopt.

Welke optie het beste bij u past, hangt af van uw financiële situatie en uw doelstellingen op de lange termijn. Het is raadzaam om advies te vragen aan een financieel adviseur voordat u beslist welke optie het beste bij u past.

Sparen of investeren in vastgoed? Wat vindt u?

Let op: beleggen kent risico's tot geld verlies. Dit artikel is louter geschreven ter vermaak en inspiratie. Het bevat op geen enkele wijze (persoonlijk) beleggingsadvies.

Vastgoedfondsbeleggen.nl streeft naar het vergelijken van het beste vastgoedfonds. Ook informeren wij u omtrent vastgoedbeleggingen, waaronder REIT's, vastgoed ETF's en vastgoed aandelen. Kortom: alles over investeren in vastgoed.
Reactie plaatsen

Bekijk de beste vastgoedfondsen